افتخارات

اولین نشان استاندارد ملی ایران در زمینه تولید اتصالات مکانیکی لوله های پلی اتیلن فشار قوی

اولین نشان استاندارد ملی ایران در زمینه تولید بست کمربندی لوله های پلی اتیلن تحت فشار

دارنده مجوز عرضه محصولات در پروژه های آبیاری تحت فشار از دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری

گواهی کیفیت از وزارت جهاد کشاورزی / مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

گواهی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008

گواهی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2004

گواهی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2007

alaem

دیدگاهتان را بنویسید